Slavnosti Palladia

plakat_PALLADIUM_2011B

VH 2011/2

Matice VH 2011b

VH 2011Vážení členové Matice staroboleslavské,

dovolujeme si pozvat Vás na výroční schůzi, která se bude konat v sobotu dne 15. ledna 2011 ve Staré Boleslavi.

Naše setkání zahájíme mší svatou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve 14:30 hod,
potom budeme pokračovat v prostorách Klášterní vinárny.
Konec je plánován na 18:00.Za radu Matice staroboleslavské

Nina Nováková
předsedkyně

Slavnosti Palladia

Noc kostelů